Archív časopisů Profi Press s.r.o.

Vážení čtenáři,
vítejte v elektronickém archívu odborných časopisů vydavatelství Profi Press s.r.o.

S vědomím, úctou a respektem k mnohaleté historii námi vydávaných časopisů chceme nejen pokračovat v práci zakladatelů těchto periodik, ale touto cestou chceme nejširší odborné veřejnosti zpřístupnit odborný odkaz našich předků, vědeckých a výzkumných pracovníků a odborných redaktorů.

Jak v archívu vyhledávat?

  • Vyhledávat můžete jedno nebo více slov
  • Vyhledávaná slova oddělujte mezerou
  • V případě hledání více slov vyhledávač najde stránky, kde se vyskytují všechna vyhledávaná slova společně
  • Není nutné používat diakritiku
  • Použít můžete i vyhledávání s hvězdičkou, např. zemed*, vyhledávač najde slova se stejným slovním základem, tedy zemědělec, zemědělský,… apod.
  • Vyhledávat můžete v celém archívu nebo jen konkrétním časopise, nebo v kalendářním roce.
  • Kliknutím na zobrazenou stránku zvětšíte náhled a myší můžete stránku posouvat pro čtení.

Za vydavatelství Profi Press s.r.o.
Martin Sedláček

Hledání: