O nás

Závazek k tradici

Vydavatelství Profi Press s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby a k portfoliu 14 časopisů patří 2 odborné časopisy pro veterinární lékaře. Pro každý obor provozujeme internetový portál. Chod vydavatelství zajišťuje na 70 kmenových pracovníků.

Vydavatelství Profi Press s.r.o. bylo založeno na konci roku 2003, ale vydávané časopisy mají až stoletou tradici. Navazujeme na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Každý obor a jeho odbornost se rozvíjí a odborné časopisy a knižní publikace jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka.

Tohoto poslání, které odborné vydavatelství má, jsou si vědomi všichni pracovníci vydavatelství.

Ing. Martin Sedláček

Ředitel Profi Press s.r.o.

 

 

 

 

Projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Profi Press s.r.o.”

registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013660, je spolufinancován Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu budou probíhat školení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.